logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu

ul.Krakowska 51
45-018 Opole
LEKTOR
XML

Sekcja Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej

Realizacja zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej przez:

  • podejmowanie działań w zakresie profilaktyki chorób zakaźnych i niezakaźnych oraz promocji zdrowia wynikających z sytuacji epidemiologicznej, w oparciu o bieżące potrzeby ludności oraz wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego,
  • wdrażanie, monitorowanie i prowadzenie nadzoru nad realizacją programów edukacyjnych i profilaktycznych koordynowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną,
  • inicjowanie i prowadzenie na terenie powiatu ogólnopolskich kampanii społecznych oraz lokalnych akcji i środowiskowych imprez zdrowotnych,
  • prowadzenie dystrybucji programowych wydawnictw edukacyjnych oraz innych materiałów informacyjno-edukacyjnych,
  • przygotowywanie merytoryczne, metodyczne i organizacyjne realizatorów przedsięwzięć prozdrowotnych z innych jednostek (oświaty, służby zdrowia),
  • prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej, także we współpracy z innymi instytucjami oraz mediami, w celu kształtowania właściwych postaw i zachowań zdrowotnych ludności oraz pobudzania aktywności mieszkańców do działań na rzecz zdrowia

Metryka

Liczba odwiedzin 2895
Osoba wprowadzająca informację Joanna Michalicka
Osoba publikująca informację Joanna Michalicka
Osoba odpowiedzialna za informację Marek Hubczeńko
Data opublikowania 2017-08-29 13:10:10
Zmodyfikował Marek Hubczeńko
Data ostatniej aktualizacji 2021-01-14 09:29:02

Historia zmian