logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu

ul.Krakowska 51
45-018 Opole
LEKTOR
XML

Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

Realizacja zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego przez:

  • opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych,
  • opiniowanie warunków zabudowy w świetle obowiązujących przepisów,
  • opiniowanie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby zakresu raportu,
  • opiniowanie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko,
  • opiniowanie dokumentacji projektowych dotyczących budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych,
  • wyrażanie zgody na odstępstwa od warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w świetle obowiązujących przepisów,
  • przeprowadzanie kontroli zgodności budowanych obiektów z wymaganiami higienicznymi i zdrowotnymi, określonymi w obowiązujących przepisach,
  • uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiektów budowlanych,
  • opiniowanie przedsięwzięć i inwestycji finansowanych ze środków Unii Europejskiej, co do zgodności z warunkami sanitarnymi, określonymi przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej,
  • udostępnianie listy rzeczoznawców ds. sanitarnohigienicznych,

Metryka

Liczba odwiedzin 2914
Osoba wprowadzająca informację Joanna Michalicka
Osoba publikująca informację Joanna Michalicka
Osoba odpowiedzialna za informację Marek Hubczeńko
Data opublikowania 2017-08-29 13:09:14
Zmodyfikował Marek Hubczeńko
Data ostatniej aktualizacji 2021-01-14 09:33:27

Historia zmian