logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu

ul.Krakowska 51
45-018 Opole
LEKTOR
XML

Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

Realizacja zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie nadzoru nad higieną środowiska nauczania i wychowania oraz wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży przez:

  • sprawowanie nadzoru bieżącego nad warunkami higieniczno-sanitarnymi oraz zdrowotnymi w placówkach oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych, szkołach wyższych oraz placówkach wypoczynku i rekreacji,
  • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów dotyczących substancji chemicznych i ich mieszanin znajdujących się w szkolnych pracowniach chemicznych,
  • sprawowanie nadzoru w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w warsztatach szkolnych oraz na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe,
  • przeprowadzanie higienicznych ocen rozkładów zajęć lekcyjnych w szkołach,
  • sprawowanie nadzoru nad warunkami placówek oświatowo wychowawczych w zakresie oświetlenia oraz wyposażenia w meble spełniające wymogi ergonomii,
  • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów dotyczących wyposażenia placówek w odpowiedni sprzęt i urządzenia sportowo rekreacyjne,
  • sporządzanie analiz i ocen warunków w placówkach oświatowo wychowawczych, opiekuńczych, szkołach wyższych oraz placówkach wypoczynku i rekreacji,
  • pobieranie próbek do badań laboratoryjnych.

Metryka

Liczba odwiedzin 2573
Osoba wprowadzająca informację Joanna Michalicka
Osoba publikująca informację Joanna Michalicka
Osoba odpowiedzialna za informację Marek Hubczeńko
Data opublikowania 2017-08-29 13:07:05
Zmodyfikował Marek Hubczeńko
Data ostatniej aktualizacji 2021-01-14 09:35:55

Historia zmian