logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu

ul.Krakowska 51
45-018 Opole
LEKTOR
XML

Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

Realizacja zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie nadzoru nad warunkami higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku przez:

  • sprawowanie nadzoru nad jakością zdrowotną i obrotem środków spożywczych,
  • sprawowanie nadzoru nad warunkami sanitarno-higienicznymi zakładów produkujących i wprowadzających do obrotu żywność,
  • sprawowanie nadzoru nad warunkami sanitarno-higienicznymi środków transportu żywności,
  • sprawowanie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi produkcji i obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością oraz kosmetykami,
  • propagowanie zasad racjonalnego żywienia oraz prowadzenie ocen jakości i sposobu żywienia w określonych grupach ludności,
  • przeprowadzanie granicznej kontroli sanitarnej środków spożywczych, substancji pomagających w przetwarzaniu oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością przekraczających granicę,
  • wydawanie świadectw spełnienia wymagań zdrowotnych przez środki spożywcze, substancje pomagające w przetwarzaniu, materiały i wyroby do kontaktu z żywnością przekraczających granicę,
  • planowanie i realizacja planu pobierania próbek do badań laboratoryjnych w ramach urzędowej kontroli i monitoringu żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Metryka

Liczba odwiedzin 3009
Osoba wprowadzająca informację Joanna Michalicka
Osoba publikująca informację Joanna Michalicka
Osoba odpowiedzialna za informację Marek Hubczeńko
Data opublikowania 2017-08-29 13:06:31
Zmodyfikował Marek Hubczeńko
Data ostatniej aktualizacji 2021-01-14 09:39:30

Historia zmian