logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu

ul.Krakowska 51
45-018 Opole
LEKTOR
XML

Oddział Higieny Pracy

Realizacja zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie higieny środowiska pracy przez:

  • sprawowanie nadzoru nad warunkami higieny pracy w zakładach pracy,
  • rozpoznanie środowiska pracy pod kątem występujących w nim czynników szkodliwych i uciążliwych, pod kątem zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy,
  • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów prawa przez producentów, importerów, wprowadzających do obrotu i stosujących w działalności zawodowej substancje chemiczne i ich mieszaniny,
  • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu produktów biobójczych i substancji czynnych oraz ich stosowania w działalności zawodowej,
  • przeciwdziałanie narkomanii w zakresie dotyczącym prekursorów grup kategorii 2 i 3,
  • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o detergentach,
  • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa w zakresie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy,
  • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów w sprawie szkodliwych czynników biologicznych występujących w środowisku pracy,
  • prowadzenie postępowania w sprawach o stwierdzenie choroby zawodowej, w tym przeprowadzanie dochodzeń epidemiologicznych, prowadzenie dokumentacji, przygotowanie projektów decyzji administracyjnych.

Metryka

Liczba odwiedzin 2598
Osoba wprowadzająca informację Joanna Michalicka
Osoba publikująca informację Joanna Michalicka
Osoba odpowiedzialna za informację Marek Hubczeńko
Data opublikowania 2017-08-29 13:06:02
Zmodyfikował Marek Hubczeńko
Data ostatniej aktualizacji 2021-01-14 09:43:46

Historia zmian