logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu

ul.Krakowska 51
45-018 Opole
LEKTOR
XML

Oddział Higieny Komunalnej

Realizacja zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie nadzoru nad warunkami higieny środowiska, utrzymaniem należytego stanu sanitarnego nieruchomości, obiektów użyteczności publicznej, miejsc zbiorowego wypoczynku i rekreacji, dróg i ulic oraz środków transportu publicznego, przez:

  • sprawowanie nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym gromadzenie,
  • weryfikowanie, analizowanie i ocena danych uzyskanych w wyniku prowadzonego monitoringu jakości wody, wykonywanie badania ciepłej wody w celu wykrywania bakterii Legionella sp. w budynkach zamieszkania zbiorowego i przedsiębiorstwach podmiotu wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne,
  • sprawowanie nadzoru nad materiałami i wyrobami stosowanymi w procesach uzdatniania i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
  • sprawowanie nadzoru nad jakością wody w kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli,
  • sprawowanie nadzoru nad jakością wody na pływalniach,
  • pobieranie próbek do badań laboratoryjnych,
  • sprawowanie nadzoru nad obiektami i urządzeniami użyteczności publicznej, miejscami zbiorowego wypoczynku i rekreacji oraz podejmowanie działań na rzecz poprawy ich stanu sanitarno - higienicznego,
  • sprawowanie nadzoru nad podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie stanu sanitarno - technicznego, zaopatrzenia w wodę, postępowania z odpadami, w tym medycznymi i bielizną szpitalną,
  • sprawowanie nadzoru nad środkami transportu publicznego oraz dworcami, stacjami PKP i PKS.
  • sprawowanie nadzoru nad cmentarzami, zakładami pogrzebowymi, chowaniem zmarłych, ekshumacją, przewozem i sprowadzaniem zwłok z zagranicy.

Metryka

Liczba odwiedzin 2955
Osoba wprowadzająca informację Joanna Michalicka
Osoba publikująca informację Joanna Michalicka
Osoba odpowiedzialna za informację Marek Hubczeńko
Data opublikowania 2017-08-29 13:05:27
Zmodyfikował Marek Hubczeńko
Data ostatniej aktualizacji 2021-01-14 09:50:48

Historia zmian