logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu

ul.Krakowska 51
45-018 Opole
LEKTOR
XML

Oddział Epidemiologii

Realizacja zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie nadzoru nad zapobieganiem i zwalczaniem chorób zakaźnych i zakażeń oraz nadzoru nad wykonawstwem szczepień ochronnych przez:

 • monitorowanie sytuacji epidemiologicznej w powiecie, wykonywanie w tym zakresie analiz porównawczych i ocen epidemiologicznych,
 • podejmowanie działań przeciwepidemicznych w celu ochrony zdrowia i życia ludzi (przeprowadzanie dochodzeń epidemiologicznych, obserwacji i likwidacji ognisk epidemicznych),
 • przygotowanie planu postępowania przeciwepidemicznego na wypadek wystąpienia zachorowań na szczególnie niebezpieczne choroby zakaźne oraz stała aktualizacja planu i monitorowanie zagrożeń w wypadku wystąpienia chorób zakaźnych szczególnie niebezpiecznych,
 • podejmowanie działań w zakresie kompetencji określonych ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, w przypadku podejrzenia lub rozpoznania choroby zakaźnej lub zakażenia,
 • realizowanie programów profilaktycznych wybranych chorób zakaźnych przewidzianych do eliminacji (polio, odra, różyczka),
 • prowadzenie profilaktyki i zwalczanie chorób odzwierzęcych i pasożytniczych u ludzi we współpracy z Inspekcją Weterynaryjną,
 • sporządzanie analiz sytuacji epidemiologicznej, ocen stanu sanitarnego podmiotów leczniczych, wykonujących działalność leczniczą i innych miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych oraz opracowywanie odpowiednich wniosków,
 • współuczestniczenie w działaniach zapobiegających zdrowotnym skutkom bioterroryzmu,
 • prowadzenie nadzoru nad zakażeniami szpitalnymi, w tym przygotowanie raportów z działalności zespołów kontroli zakażeń szpitalnych,
 • sprawowanie nadzoru nad wykonawstwem szczepień ochronnych w zakresie przestrzegania Programu Szczepień Ochronnych.
 • sprawowanie nadzoru nad gospodarką preparatami szczepionkowymi w punktach szczepień (analiza zamówień i zużycia, ocena warunków przechowywania, prawidłowość prowadzonej dokumentacji szczepień),
 • prowadzenie magazynu preparatów szczepionkowych,
 • sprawowanie nadzoru nad stanem sanitarnym w podmiotach leczniczych, wykonujących działalność leczniczą i innych miejscach udzielania świadczeń zdrowotnych oraz stosowaniem w tych podmiotach wyrobów medycznych,
 • sprawowanie nadzoru nad prawidłowością procesów sterylizacji, dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji oraz stosowaniem substancji chemicznych w podmiotach leczniczych, wykonujących działalność leczniczą i innych placówkach,
 • prowadzenie rejestru biologicznych kontroli procesów sterylizacji w aparatach sterylizujących,
 • przygotowywanie projektów zarządzeń i decyzji lub występowanie do innych organów o ich wydanie, w przypadkach określonych w przepisach dotyczących chorób zakaźnych,
 • prowadzenie magazynu środków dezynfekcyjnych
 • pobieranie próbek do badań laboratoryjnych.

Metryka

Liczba odwiedzin 2936
Osoba wprowadzająca informację Joanna Michalicka
Osoba publikująca informację Joanna Michalicka
Osoba odpowiedzialna za informację Marek Hubczeńko
Data opublikowania 2017-08-29 13:04:31
Zmodyfikował Marek Hubczeńko
Data ostatniej aktualizacji 2021-01-14 10:09:51

Historia zmian