logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu

ul.Krakowska 51
45-018 Opole
LEKTOR
XML

Informacja o prowadzonych rejestrach, ewidencjach, archiwach

Zgodnie z rodz. VI, §23 Instrukcji Kancelaryjnej PSSE w Opolu prowadzone są następujące centralne rejestry kancelaryjne:

 • rejestr skarg i wniosków,
 • rejestr zarządzeń dyrektora jednostki oraz jednostek nadrzędnych,
 • rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw,

Rejestry kancelaryjne prowadzone są zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt dla PSSE w Opolu obowiązującym w roku bieżącym.

 

Ponadto poszczególne komórki organizacyjne Stacji prowadzą:

 • dziennik korespondencji,
 • rejestr aktów wewnętrznych dyrektora PSSE,
 • rejestr decyzji administracyjnych,
 • rejestr chorób zawodowych,
 • rejestr obiektów podlegających kontroli warunków środowiska pracy,
 • rejestr decyzji w I instancji,
 • rejestr grzywien,
 • rejestr postanowień,
 • rejestr zachorowań na choroby zakaźne,
 • rejestr zgonów z powodu podejrzenia/zachorowania na chorobę zakaźną,
 • rejestr nosicieli stałych pałeczek duru brzusznego i durów rzekomych,
 • rejestr niepożądanych odczynów poszczepiennych,
 • rejestr ognisk zbiorowych zatruć pokarmowych,
 • rejestr mandatów karnych,
 • rejestr obiektów objętych nadzorem,
 • rejestr szkoleń pracowników,
 • rejestr aktów prawnych,
 • rejestr decyzji administracyjnych,
 • rejestr kontroli z ustawy Prawo budowlane,
 • rejestr opinii z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (art. 48, 53, 54, 64, 70, 71),
 • rejestr współpracy między stacjami sanitarno-epidemiologicznymi,
 • rejestr współpracy z innymi instytucjami,
 • rejestr opinii dokumentacji projektowej,
 • rejestr sprawozdań statystycznych,
 • rejestr poborów próbek,
 • rejestr norm,
 • rejestr aktów normatywnych powszechnie obowiązujących w Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 • rejestr protokołów urzędowej kontroli żywności,
 • rejestr decyzji administracyjnych,
 • rejestr postanowień,
 • rejestr zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 • rejestr próbek pobranych w ramach monitoringu,
 • rejestr próbek pobranych w ramach urzędowej kontroli żywności i monitoringu,
 • rejestr próbek pobranych w ramach urzędowej kontroli żywności,
 • rejestr tytułów wykonawczych

Metryka

Liczba odwiedzin 46
Osoba wprowadzająca informację Marek Hubczeńko
Osoba publikująca informację Marek Hubczeńko
Osoba odpowiedzialna za informację Marek Hubczeńko
Data opublikowania 2021-01-28 11:00:16
Zmodyfikował Marek Hubczeńko
Data ostatniej aktualizacji 2021-01-28 11:00:16