logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu

ul.Krakowska 51
45-018 Opole
LEKTOR
XML

Zawiadomienie o wstrzymaniu biegu terminów do załatwienia spraw z zakresu dostępu informacji publicznej

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 15zzzzzn1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842, ze zm.). zawiadamiam o wstrzymaniu biegu terminów załatwienia spraw dotyczących udzielania informacji w trybach określonych w obowiązujących ustawach, w szczególności w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej


na okres od 16.02.2021r. do 17.03.2021r.


Jednocześnie informuję, że zgodnie z zapisem art. 15 zzzzzn1 ust. 3 i ust. 4 ustawy o  szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych:

  • czynności dokonane przez organ administracji publicznej w okresie, o którym mowa w ust.1 są skuteczne, pod warunkiem poinformowania o nich stron;
  • ogłoszenie niniejszego zawiadomienia, wyłącza wywodzenie wobec organu administracji publicznej środków prawnych dotyczących bezczynności, przewlekłości lub naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.

 

              Państwowy Powiatowy
        Inspektor Sanitarny w Opolu

      mgr Marzena Nanowska-Geisler

Metryka

Liczba odwiedzin 24
Osoba wprowadzająca informację Dariusz Pola
Osoba publikująca informację Dariusz Pola
Osoba odpowiedzialna za informację Dariusz Pola
Data opublikowania 2021-02-16 17:57:03
Zmodyfikował Dariusz Pola
Data ostatniej aktualizacji 2021-02-16 17:57:03