logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu

ul.Krakowska 51
45-018 Opole
LEKTOR
XML

Ogłoszenie o wolnym stanowisku: księgowa/księgowy

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne w Opolu

Poszukuje pracownika na stanowisko: Księgowy/księgowa

Oferta ważna: do 2021-01-17

Stanowisko: księgowy

Zakres obowiązków: Prowadzenie całokształtu spraw w zakresie dochodów i wydatków budżetowych - wystawianie tytułów wykonawczych.

Wykształcenie: średnie lub wyższe – ekonomiczne.

Umiejętności i uprawnienia:  Obsługa komputera, bardzo dobra znajomość programy Excel. Znajomość przepisów w tym ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego. Umiejętność pracy w oparciu o przepisy prawa. Doświadczenie w pracy w księgowości. Dodatkowym atutem będzie doświadczenie przy prowadzeniu spraw w zakresie dochodów budżetowych, wystawianiu upomnień i tytułów wykonawczych.

System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną 2800,00 PLN (plus dodatki)

Dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w sekretariacie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, ul. Krakowska 51, 45-018 Opole, pocztą pod wskazany adres oraz drogą elektroniczną na adres kadry@psseopole.pl.

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu z siedzibą w Opolu przy ul. Krakowskiej 51, 45-018 Opole.
  W sprawach dotyczących RODO prosimy kontaktować się za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: rodo@psseopole.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego na podstawie ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza zakres wymagań określonych w w/w ogłoszeniu, Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, która może być cofnięta pisemnie w dowolnym czasie.
 3. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zastaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem, który wygrał konkurs, a następnie zostaną komisyjnie zniszczone.
 4. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 5. Podanie danych wynikających z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć
  w obecnym postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
 6. W określonych okolicznościach przysługuje Panu/Pani prawo do :
 • informacji czy przechowywane są Pana/Pani dane osobowe,
 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania sprostowania przechowywanych przez Stację danych osobowych,
 • żądania usunięcia danych osobowych,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania,
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • żądania przeniesienia danych osobowych,
 • wycofania zgody w dowolnym momencie.

 

Metryka

Liczba odwiedzin 150
Osoba wprowadzająca informację Marek Hubczeńko
Osoba publikująca informację Marek Hubczeńko
Osoba odpowiedzialna za informację Marek Hubczeńko
Data opublikowania 2021-01-07 12:25:05
Zmodyfikował Marek Hubczeńko
Data ostatniej aktualizacji 2021-01-07 12:27:16

Historia zmian